Министарка културе и информисања Маја Гојковић упутила је надлежном Министарству финансија иницијативу за измену Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којом се дефинише јасна обавеза јединица локалне самоуправе у погледу плаћања доприноса за пензионо и  инвалидско одсигурање и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.