Министарство културе и информисања упутило је Народној Народној скупштини Републике Србије предлог чланова за Национални савета за културу.