U okviru procesa pristupanja Republike Srbije trogodišnjem Pilot programu podrške koprodukcijama serija (2023–2025), Evropskog fonda za podršku koprodukcije i distribucije kreativnih kinematografskih i audio-vizuelnih dela „Eurimages“ Saveta Evrope, Direkcija Fonda Eurimaž (Eurimages) – ogranak TV serije, raspisala je poziv i dostavila link za dva poziva koja su otvorena za države članice u periodu od 2-31. oktobra 2023. g. (Pozivi su na engleskom i francuskom jeziku):