Srbija je, uz Azerbejdžan, Poljsku i Nemačku, među prvim zemljama koje su dostavile umetnička dela za digitalnu izložbu Saveta Evrope "Slobodni da stvaramo, stvarajmo da budemo slobodni" (Free to Create, Create to be Free).