Dvodnevni međunarodni stručni skup eksperata u oblasti kulturnog nasleđa – mozaika, u Jadransko-jonskom regionu održan je od 30. septembra do 1. oktobra u Beogradu i Zaječaru, pod nazivom „Interpretacija i promocija kulturnog nasleđa u regionu: Mozaici u Regionu (EUSAIR)“/ “Interpreting and Promoting Cultural Heritage Sites: Mosaics in the Region (EUSAIR)”/ u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja. Prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava i eksperti koji se bave temom mozaika iz šest zemalja.