U okviru realizacije projekta Ministarstva kulture i informisanja Upravljanje rizicima od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa-druga faza, koji je podržan u Programu participacije UNESKO-a 2018-2019, održana je dvodnevna radionica (15. i 16. oktobra 2019. godine) u konaku manastira Studenica, na temu: Izrada procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za manastir Studenicu.