U okviru realizacije projekta Ministarstva kulture i informisanja Upravljanje rizicima od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa-druga faza, koji je podržan u Programu participacije UNESKO-a 2018-2019, održana je radionica (05. novembar 2019. godine) u Neštinu/Hotel Ceptor Andrevlje, na temu: Izrada Procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za Kompleks muzeja na otvorenom u formiranju – Kuća Savića u Neštinu.