Povodom obeležavanja Meseca Frankofonije tokom marta meseca i aktivnog učešća Republike Srbije u programima Međunarodne organizacije Frankofonije, pripremljeni su programi namenjeni diplomatsko-konzularnoj mreži Ministarstva spoljnih poslova i njihovim partnerima širom sveta.