U Beogradu su predstavljeni Globalni standardi za smernice za razvoj kurikuluma za medijsku i informacionu pismenost, u koorganizaciji Uneska i Republike Srbije, u saradnji sa Evropskom komisijom.