Међународни Рострум композитора, најзначајније светско радијско такмичење у области савремене музике, одржаће се у периоду од 12. до 15. октобра у Радио Београду.