Издавачка кућа Лагуна у свом саопштењу поводом откупа публикација за библиотеке за 2022. годину показала је или мањак заинтересованости за чињенице, или висок степен злонамерности, а најпре, чини се, и једно и друго.