Rukovodilac grupe u Sektoru za informisanje i medije Maja Zarić učestvuje kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja na onlajn Forumu za mobilizaciju partnerstava i resursa za medijsku i informacionu pismenost (MIP), koji se održava u petak 30. oktobra 2020. godine u kontekstu Globalne nedelje MIP-a na temu „Medijska i informaciona pismenost za Ciljeve održivog razvoja: Otpornost na dezinfodemiju COVID-19.”